Nyheder

7. Februar 2019 
Fun Skills 

22. November 2018
Bevægelse i skoledagen 2018 

22. November 2018 
Workshop om bevægelse i skolen 

 

Se fuld nyhedsliste >>

Inspirationsportalen

Aktiv Pause

Historie

Dansk

Engelsk

Dansk

Tysk

Matematik

Fransk

Krop og bevægelse


Sådan bruges MOVE@SCHOOL

MOVE@SCHOOL er en hjælp til at få bevægelse ind i skoledagen og dermed øge elevernes trivsel, læring og motivation.  Vi har prøvet at gøre det så nemt som muligt for både elever og undervisere at tænke bevægelse i hverdagen. Bevægelsen er med til at gøre skoledagen lidt sjovere og skabe mere variation samtidig med at elevernes læring styrkes.

MOVE@SCHOOL er baseret på et grundlæggende princip om, at eleverne er fysisk aktive som en del af undervisningen.

MOVE@SCHOOL indeholder tre grupper af bevægelsesaktiviteter:

  • AKTIV FAGLIG UNDERVISNING: Bevægelse i faglige forløb hvor bevægelse er integreret i undervisningen. Her bruges bevægelse og kropslig aktivitet til at opfylde et fagligt formål og styrke elevernes læring. De beskrevne forløb dækker alle klassetrin og de største faggrupper, og man kan let søge på fag, klassetrin, kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål.
  • AKTIVE PAUSER: Bevægelse adskilt fra undervisningen. Her bruges bevægelse til at give ny energi til den almindelige undervisning, booste elevernes koncentration og læringsparathed og konsolidere allerede lært stof. Samtidig er de sjove og medvirker til at øge elevernes trivsel.
  • AKTIVE METODER: Bevægelse tilknyttet de mest almindelige metoder eller strukturer, som lærere/pædagoger typisk bruger i klassen. Det kan fx være brainstorm, evaluering, højtlæsning eller klassedialog. Mange af de aktive metoder bygger på principperne bag coorperativ learning, og eleverne bruger her kroppen i et aktivt samarbejde.

 
Samtidig har du mulighed for at dele dine egne gode ideér til bevægelsesaktiviteter med andre lærere og pædagoger. Brug formularen Del din Aktivitet herunder og send den til os. Så vil vi lægge dem ind på portalen – naturligvis med henvisning til forfatteren!

 


Del aktivitet