Artikel

Artikel

Bevægelse i skoledagen 2018

Ny populationsundersøgelse "Bevægelse i skoledagen 2018" udarbejdet af Oxford Research for Dansk skoleidræt og Trygfonden

"Sunde Børn Bevæger Skolen" står bag otte forskellige projekter, der har til formål at give skolerne inspiraion til en aktiv skoledag med kvalificerede og varierende bevægelsestilbud. I perioden 2016-2019 laves der en årlig evaluering heraf. 

Rapporten for 2018 viser:

  • Øget kendskab til bevægelsesindsatserne i Sunde Børn Bevæger Skolen 
  • Flest skoler har mellem tre og fem bevægelsesindsatser 
  • Bevægelse foregår ofte i de boglige fag og i frikvartererne 
  • To ud af tre skoler lever op til kravet om 45 minutters daglig bevægelse 
  • Skolernes mål: Motivation og trivsel 
  • Enkelte medarbejdere løfter opgaven 
  • Kommunernes rolle er uklar 

Ønsker du at læse hele rapporten, kan du høre det her