Artikel

Artikel

Ny bog om inklusion i idræt

Bogen "Alle til idræt" er udgivet af Handicapidrættens Videnscenter og har til formål at hjælpe undervisere, der gerne vil have alle med.

Efter inklusionsloven fra 2012 er der kommet flere elever med særlige behov i folkeskolerne. For underviserne kan det være en svær opgave at tilgodese alle behov og sikre, at alle elever får mulighed for at deltage fuldt ud i idrætsundervisningen. Ønsker du at blive klogere på netop dette område, kan bogen "Alle til idræt" hjælpe dig til det.  

Elevinddragelse, differentiering og kreativitet er tre nøgleord for den inkluderende undervisning og tre bærende didaktiske og pædagogiske principper i bogen. 

Bogen er tænkt til idrætslærere, pædagogisk personale eller studerende på fx seminarier, som ønsker mere viden om, hvordan man kan inkludere børn med funktionsnedsættelser i idrætsundervisningen. 

Ønsker du at læse en flyer om bogen kan du gøre det her. Eller ønsker du at købe bogen kan du gøre det her