MOVE AT SCHOOL

MOVEATSCHOOL

Om MOVE@SCHOOL

MOVE@SCHOOL henvender sig til dig, som gerne vil have konkrete værktøjer til at få bevægelse ind i undervisningen.

 

 

 

 

 

 

Baggrundshistorie

MOVE AT SCHOOL

Målet med MOVE@SCHOOL har hele tiden været at give inspiration og konkrete ideer til, hvordan man kan integrere bevægelse og fysisk aktivitet som et element i den faglige undervisning for at styrke elevernes læring og motivation.

Med den ny skolereform er al materialet fra MOVE@SCHOOL blevet revideret og lagt på en ny hjemmeside, hvor man let kan søge på fag og klassetrin. Samtidig er der lagt kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål ind på hver aktivitet.  

Princippet i MOVE@SCHOOL er, at eleverne arbejder med konkrete redskaber, der gør, at de skal være fysiske aktive for at løse opgaven. Ideen er simpel, eksempelvis kan læreren udskifte den almindelige terning med en stor gulvterning, når eleverne skal regne, eller dansklæreren kan bruge fluesmækkernen så eleverne kan træffe et valg på, i stedet for at sidde på stolen og række hånden op.

Ideen til MOVE@SCHOOL opstod længe før, at bevægelse blev et krav i skolen. MOVE@SCHOOL opstod som en del af Københavns Kommunes motionsstrategi 'København – en by i bevægelse' 2006 – 2009 og blev senere en del af Børne- og Ungdomsforvaltningens udviklingsprogram 'Faglighed for Alle' 2007 – 2009. Da dette program udløb, blev udviklingen forankret i indsatsen 'Øget sundhed for Børn' i et tæt samarbejde mellem Sundhedsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.


Fotos og grafisk design af Jakob la Cour